Tag Archives: Statut

Dejavnost in pristojnosti Krajevne skupnosti Perovo

Zaradi zadovoljevanja posebnih skupnih potreb občanov na območju posameznih naselij so v občini kot ožji deli občine ustanovljene krajevne skupnosti. Krajevne skupnosti sodelujejo pri opravljanju javnih zadev v občini, in sicer:

QR Code Business Card